Více informací a video naleznete na www.leroy-hodiny.cz

JEDNY Z NEJLEPŠÍCH HODIN SVÉHO DRUHU NA SVĚTĚ
Tyto unikátní astronomické hrací hodiny byly vyrobeny v legendární hodinářské dílně Juliena a Pierra Le Roye v Paříži ve 2. třetině 18. století, přibližně okolo roku 1740,
v době kdy Francie byla za vlády Ludvíka XV. kulturním centrem Evropy. Tyto mimořádně raritní barokní konzolové hodiny jsou překrásnou ukázkou vrcholného francouzského hodinářského a nábytkářského umění a jde bezpochyby o jedny z nejlepších hodin svého druhu na světě.

Takto vysoce dekorativní a mechanicky složité hodiny se na trhu vůbec nevyskytují a jen stěží naleznete obdobné hodiny ve sbírkách nejlepších světových muzeích. Hodiny tohoto typu byly vyráběny na zakázku pro nejbohatší členy královských rodin a nejvyšší aristokracii. Král Ludvík XV. například nechal obdobné astronomické hodiny vyrobit pro Madame de Pompadour.

Tyto hodiny pochází z Paláce Daun-Kinsky, který patří mezi nejvýznamnější vrcholně barokní paláce ve Vídni a možná i právě díky tomu se tento mistrovský kus dochoval v tak mimořádně pěkném stavu.

Datace: 2. třetina 18. století

Hodinář:
Julien Le Roy, narozen 1686 v Tours ve Francii, zemřel 1759 v Paříži
Hodinář: Pierre Le Roy, narozen 1717 v Paříži, zemřel 1785 tamtéž

Hodinový stroj: roční věčný kalendář, 8-denní chod, vřetenový krok konstruovaný pro malý rozkyv kyvadla, který zabezpečuje přesnější chod, krátké kyvadlo s drátěnou tyčí a mosaznou čočkou, zvonkohra na 9 kovových zvonků, opakovací čtvrťový bicí mechanismus odbíjející do samostatného kovového zvonku, celkem 10 zvonků, stroj zobrazuje hodiny, minuty, den v týdnu, astronomické symboly, měsíce v roce, délku měsíce, znamení zvěrokruhu, den v měsíci, lunární fázi a východ a západ Slunce s pohyblivým horizontem. Indikační funkce jsou umístěny pod ciferníkem na silném kovaném plechu, který slouží jako základna pro upevnění celého ciferníku a hodinového stroje.
Hodiny každých 15 minut hrají melodii a v celou hodinu hrají jak melodii, tak odbíjejí příslušný počet hodin. Také poskytují možnost vypnutí a zapnutí repetice a bití.

Číselník: značený Le Roy A Paris, ručně malované smalty s bohatou barokní výzdobou, původní modřené ocelové ručičky, ručně tepaný zlacený měděný plech, kovaná železná základová deska

Hodinová schránka: bronzový odlitek signovaný cizelerém (viz foto), zlacený bronz v ohni, dubový korpus, intarzováno mosazí, perletí, zelenou, červenou a modrou rohovinou

Hodinová konzola: zlacený bronz v ohni, dubový korpus, intarzováno mosazí, perletí, zelenou, červenou a modrou rohovinou

Stav: hodiny jsou plně funkční, hodinová schránka, stroj a číselník se dochoval v mimořádně zachovalém stavu s drobnými poškozeními, které odpovídají staří předmětu a míře jeho opotřebení

Celkové rozměry hodin s konzolou: výška 124 cm, šířka 50 cm, hloubka 24 cm

Váha stroje: 8,3 kg

Celková váha hodin: 30 kg

Provenience: hodiny pochází z Paláce Daun-Kinsky ve Vídni.
Zakoupeno z pozůstalosti Františka Oldřicha Kinského (1936–2009).

Literatura: Palais Daun-Kinsky, Wien, Freyung/Beiträge ... von Hellmut Lorenz, 2001, strana 202.

Fotografie těchto hodin je reprodukovaná ve výše uvedené knize na straně 202.

Literatura: European Clocks in The J. Paul Getty Museum, ISBN 0-89236-254-5, Kalifornie 1996, strana 185-190.
Na straně 186 je uvedeno, že dílna Juliena Le Roye vyrobila vysoce kvalitní a technicky složité astronomické hodiny.

Literatura: La Dynastie des Le Roy, Horlogers du Roi: Exposition, Musée des Beaux-arts de Tours, 11 avril-14 juin 1987, strana 25, 64 a 65.

Obdobný hodinový stroj vyrobený v roce 1737 Julienem Le Roye je uveden a na straně 64 a 65, pod číslem 20.
Tento stroj byl vyrobený pro Pierra Louise Moreau de Maupertuis. V porovnání s uvedenými hodinami se jedná o funkčně velmi podobný stroj, který ovšem má mnohem méně propracované a zdobené smaltové číselníky.

V knize LA DYNASTIE DES LE ROY, HORLOGERS DU ROI je na straně 25 uvedeno, že Julien Le Roy vyrobil do roku 1739 pouze troje astronomické hodiny.

Jedny ze zmiňovaných astronomických hodin byly vyrobeny pro zámožného ředitele Pařížské observatoře Giovanniho Domenica Cassiniho (1625–1712). Tento slavný Ital pracoval 41 let jako astrolog a astronom pro francouzského krále Ludvíka XIV.
Tuto technicky a finančně velmi náročnou výrobu astronomických hodin schválila Julienu Le Royovi francouzská Královská akademie věd.

Další uvedené hodiny byly vyrobeny pro francouzského ředitele Académie des Sciences, filozofa, matematika a přírodovědce Pierra Louise Moreau de Maupertuis (1698–1759). Tento hodinový stroj je umístěn v Musée dHistoire ve francouzském městě Saint-Malo.

A další z těchto hodin nechal vyrobit Jacques Cassini, který se zabýval studiem komet, planet a jejich měsíců. Jacques Cassini (1677-1756) byl francouzský astronom, syn Giovanniho Domenica Cassiniho, který se již ve svých sedmnácti letech stal členem Královské akademie věd.

Lze předpokládat, že výrobu zde prezentovaných hodin zadal věhlasný astronom Jacques Cassini (1677-1756) a následně mohly být darovány či dokonce i vyrobeny pro někoho z rodu Kinských. Právě ŠTĚPÁN VILÉM 1. KNÍŽE KINSKÝ Z VCHYNIC A TETOVA (1679–1749) byl v roce 1729 jmenován císařem Karel VI. císařským vyslancem u dvora francouzského krále Ludvíka XV. a ve Francii navázal osobní styky s nejvyšší francouzskou aristokracií. Pravděpodobně díky jeho zásluze se tyto mimořádně vzácné hodiny dostaly do vídeňského Paláce Daun-Kinsky.

Konzultováno:
1) Musée international dhorlogerie, Centre détude Institut lhomme et le temps,
odkaz: http://www.ville-de-la-chaux-de-fonds.ch/musees/mih

2) The J. Paul Getty Museum, 1200 Getty Center Drive, Los Angeles, CA 90049-1687,
odkaz: http://www.getty.edu/museum/

3) Jean Claude Sabrier – expert
odkaz: http://www.antique-horology.org/JeanClaudeSabrier/Sabrier.htm

Rádi bychom poděkovali výše uvedeným subjektům za ochotu a vstřícnost při ověřování a získávání informací o těchto hodinách.

Hodinářská dílna Juliena Le Roye a Pierra Le Roye
Julien Le Roy (1686-1759) byl excelentní hodinář a inovátor, který se narodil ve francouzském městě Tours. Svými současníky byl označován za nejlepšího hodináře ve Francii, pravděpodobně i na světě. Hodinářskému umění se začal učit u svého otce a již ve svých třinácti letech vyrobil své první hodiny. V roce 1699 Julien Le Roy odešel do Paříže, kde se dále zdokonaloval u hodináře Le Bona. V roce 1713 byl jmenován Mistrem hodinářem a později se stal předsedou hodinářského cechu. V letech 1735 až 1737 byl také předsedou Société des Arts a v roce 1739 byl jmenován královským hodinářem Ludvíka XV. (název: Horloger Ordinaire du Roi). Julien Le Roy provozoval vlastní věhlasnou hodinářskou dílnu, která sídlila v Paříži v rue de Harlay. V této dílně sám vyráběl a dohlížel na výrobu hodin a kapesních hodinek. Jeho pravou rukou a spolupracovníkem byl jeho syn, brilantní hodinář Pierre Le Roy (1717-1785), který tuto dílnu následně po otcovi převzal. Dílna Juliena a Pierra Le Roye měla rozsáhlou a velmi bohatou klientelu včetně mnoha členů evropských šlechtických a královských rodin. Hodinové schránky do této dílny dodávali nejlepší výrobci jako byl např. André-Charles Boulle, Caffiéris, Balthazar Lieutaud, Robert Osmond, Jean-Joseph de Saint-Germain nebo Antoine Foullet. Hodinové číselníky často dodával Antoine-Nicolas Martiniere, Nicolas JULLIEN a pravděpodobně i Elie Barbezat.

Hodiny a hodinky z dílny Juliena a Pierra Le Roye jsou zastoupeny v nejznámějších světových muzeích a v nejlepších privátních sbírkách, zejména v Musées du Louvre, v Musée d’Horlogerie in La Chaux-de-Fonds, v JP Getty Museu v Kalifornii, v zámku ve Versailles, v Musée Jacquemart-André, v Musée Cognacq-Jay , v Petit Palais v Paříži, v Victoria and Albert Museu v Londýně, v Waddesdon Manor, v Buckinghamshire, v Rijksmuseum v Amsterodamu, v Musées Royaux dArt et dHistoire v Bruselu a v mnoha dalších.

Je třeba podotknout, že z hlediska dosud známé hodinářské práce z dílny Juliena a Pierra Le Roye jde o objev, který značně obohacuje celkové poznání jejich díla a lze konstatovat, že takovéto hodiny by mohly být ozdobou jakékoli světové muzejní či privátní sbírky.

Vývoz hodin povolen celosvětově, přiloženo vývozní povolení.


Náhledy produktu:

Unikátní barokní astronomické konzolové hodiny Le Roy A Paris

Unikátní barokní astronomické konzolové hodiny Le Roy A Paris

Unikátní barokní astronomické konzolové hodiny Le Roy A Paris

Unikátní barokní astronomické konzolové hodiny Le Roy A Paris

Unikátní barokní astronomické konzolové hodiny Le Roy A Paris

Unikátní barokní astronomické konzolové hodiny Le Roy A Paris

Unikátní barokní astronomické konzolové hodiny Le Roy A Paris

Unikátní barokní astronomické konzolové hodiny Le Roy A Paris

Unikátní barokní astronomické konzolové hodiny Le Roy A Paris

Unikátní barokní astronomické konzolové hodiny Le Roy A Paris

Unikátní barokní astronomické konzolové hodiny Le Roy A Paris

Unikátní barokní astronomické konzolové hodiny Le Roy A Paris

Unikátní barokní astronomické konzolové hodiny Le Roy A Paris

Unikátní barokní astronomické konzolové hodiny Le Roy A Paris

Unikátní barokní astronomické konzolové hodiny Le Roy A Paris

Unikátní barokní astronomické konzolové hodiny Le Roy A Paris

Unikátní barokní astronomické konzolové hodiny Le Roy A Paris