Čína, 18. století, Qing dynasty, Qianlong / Jiaqing period

Výjimečně kvalitně provedený reliéf z bělavého nefritu zobrazující císařské procesí v horské krajině s borovicemi.
Tento naprosto ojediněle zobrazovaný motiv řezbovaný v různých úrovních reliéfu zachycuje třináct jezdců na cválajících koních a slona uprostřed průvodu. Kombinace jezdců nesoucích obřadní dvorní nářadí a těch, kteří používají zbraně, poukazuje na to, že zachycená scéna je císařským výletem do hor. Velmi kvalitní kámen, precizně provedená řezba a raritní motiv naznačují, že se může jednat o dílo vyrobené přímo pro císařský dvůr. Rubová strana je zdobena zlatě kolorovanou rytinou. Nefritová destička o rozměrech 18,2 x 22 cm je zasazena do bronzové montáže, která spočívá na dvou nožkách stylizovaných do podoby pařátů mytologického ptáka Phoenixe. Reliéf a montáž se dochoval v původním mimořádně zachovalém stavu s nepatrnými poškozeními, které odpovídají staří předmětu a míře jeho opotřebení. Celkové rozměry s montáží jsou 27,5 x 30 x 8 cm.

Provenience: velmi kvalitní privátní sbírka


Velmi vzácná a raritní čínská zástěna s nefritovým reliéfem zobrazující císařské procesí

Náhledy produktu:

Náhledy produktu:

Velmi vzácná a raritní čínská zástěna s nefritovým reliéfem zobrazující císařské procesí

Velmi vzácná a raritní čínská zástěna s nefritovým reliéfem zobrazující císařské procesí

Velmi vzácná a raritní čínská zástěna s nefritovým reliéfem zobrazující císařské procesí

Velmi vzácná a raritní čínská zástěna s nefritovým reliéfem zobrazující císařské procesí