Krajina (Mokřady s lekníny), okolo roku 1890, olej na plátně, rozměry 48 x 63 cm, signováno vlevo dole Mednyanszsky, malba v původním stavu – bez restaurátorského zásahu, rámováno.

Znalecký posudek: PhDr. Ľubomír Podušel, CSc.

Z posudku: Autorem tohoto obrazu je slovenský malíř Ladislav Mednyánszky (1852-1919). Jedná se o kvalitní dílo, jehož autenticitu dokládá i autorská signatura umístěná vlevo dole na ploše plátna.
Obraz byl podroben odborné a restaurátorské analýze. Výsledek odborného průzkumu poukázal na to, že jak samotný podklad, tak i použité malířské materiály jsou původní a nebyl tedy dodatečně přetvořen jiným umělcem. Zároveň na něm nebyly provedeny žádné nežádoucí vnější zásahy, s výjimkou působení atmosférických vlivů, k nimž došlo v uplynulých letech.
Jde o olejomalbu s námětem rovinaté krajiny s vodní plochou v pravé části kompozice obrazu.
Celý výjev je namalován způsobem, jaký známe z malířské tvorby Ladislava Mednyánszkého (panoramatický záběr krajiny vyvolávající melancholickou náladu). Zachycuje krajinu, kterou osvětlují ze zadního plánu prameny světla pronikající do popředí a odrážející se ve spodní části namalovaného motivu ve svítivých olivovo-zelených a okrových barevných tónech. Ty se prodírají mezi křovinaté rostlinstvo protkané bílými korunkami divoce rostoucích lučních květů. Ponurou atmosféru výjevu dotváří i zamlžená část lesního porostu v pozadí. Tento jednoduchý a zároveň monumentálně působící motiv je namalován v sytých a lomených hnědých, hnědo-okrových, zeleno-žlutých barevných tónech s důrazem na pastózně nanášené a roztírané tahy štětce, určují zároveň prostorovou organizaci plochy plánu a dodávají obrazu z obsahového hlediska symbolický ráz. Toto dílo připomíná obrazy, které Mednyászky maloval s příznačným citem pro zobrazení nálady z motivu viděného s charakteristickým nostalgickým podtextem známým z jeho tvorby z období 80. až 90. let 19. století.
Mednyánszkého dílo vyústilo později v tvořivou syntézu – v osobní přístup k přehodnocování předcházejících vlivů a působení Paříže na jeho umělecký vývoj. Nešlo mu přitom o stylové reflexy, ani o přeexponované technické postupy, které využíval ve své malbě, ale o brilantní malířskou a kreslířskou tvorbu permanentně inklinující k obsahu umělecké výpovědi naplněné humanistickým kodexem člověka končícího 19. a začínajícího 20. století.
To platí i o tomto obrazu. Patří do série krajin inspirovaných zvláštními symbolicky podbarvenými a mystiku vyzařujícími aspekty, k nimž se vrátil ve své tvorbě i později, po roce 1900. Umělec je zachytával v rozličných podobách během svých nekonečných toulek krajinami bývalého Rakouska-Uherska a Evropy. Ladislav Mednyászky nevstoupil do žádného hnutí ani umělecké skupiny, nestal se příslušníkem žádného směru či stylu, zůstal sám sebou, věčným samotářem a podivínem toulajícím se krajinou a vyhledávajícím motivy, které by co nejvíce odpovídaly jeho naturelu i „zámince" vtisknout jim svůj malířský raison d etre. Mednyászky vždy kladl důraz na obsah díla, vnitřní propojení motivu s viditelným jevem. Tím se lišil od svých předchůdců i současníků. Tento aspekt výrazně ovlivnil i předmětný obraz vyznačující se mystickým nádechem. Přináší něco jako zjevení, malířské mystérium, kde vše, co na něm vidíme či pozorujeme je ovlivněno zvláštním druhem myšlenkové spirituality a racionálního úsudku v malbě s vibrujícím a vyzařujícím světlem, které je nositelem osudového lidského poselství. Daný obraz představuje odraz lyrického realismu barbizonského typu kombinovaný s odkazem symbolismu, jenž umělci umožnil tlumočit prožitek zážitku ze skutečnosti s jeho individuálními pocity a náladami.
Vyvolávací cena:
300 000 Kč
Odhadní cena:
450 000 - 550 000 Kč

Chci vložit

Písemný limitKonec příjmu online příhozů

25.10.2020 16:00

Aukce se také můžete zúčastnit online na serveru

Livebid.cz Invaluable.com Liveauctioneers.com

Procházení katalogu


Mednyanszky Ladislav (1852 – 1919)

Náhledy produktu:

Náhledy produktu:

Mednyanszky Ladislav (1852 – 1919)

Mednyanszky Ladislav (1852 – 1919)

Mednyanszky Ladislav (1852 – 1919)

Mednyanszky Ladislav (1852 – 1919)

Mednyanszky Ladislav (1852 – 1919)

Mednyanszky Ladislav (1852 – 1919)