Název: Muž s dýmkou a pivem 

Datace: rok 1934

Technika: olej na plátně

Signováno a datováno: vpravo dole J.Č. 34

Rozměry malby: 52,5 x 38 cm

 

Na rubu: autorský přípis s názvem obrazu, výstavní štítek z Umělecké besedy, razítko Galerie Goltzova tvrz

 

Vystaveno: v roce 1935 na výstavě Umělecké besedy a v roce 2008 v Galerii Goltzova tvrz

 

Literatura: Josef Čapek, Jaromír Pečírka, Státní nakladatelství krásné literatury, Praha, 1961, pod č. 107

 

Znalecký posudek: PhDr. Pavla Pečínková, CSc.

 

Předložený obraz je velmi zdařilé, hravé a žertovné dílo plně vystihující autorův optimistický pohled na svět. 

 

Tato práce je známá olejomalba Josefa Čapka, jejíž provenience je doložena až k původnímu majiteli: Josef Čapek ji věnoval roku 1935 Václavu Rabasovi k padesátinám. Od Rabasových dědiců pak získal tento obraz fotograf Jiří Hečko a nyní je součástí významné privátní sbírky.

 

Tento Čapkův olej je černobíle reprodukován v monografii Jaromír Pečírka: Josef Čapek, Praha 1961, pod č. 107, s pojmenováním Hajný. Podle údajů v kartotéce Jaroslava Slavíčka se v pozůstalosti Josefa Čapka zachovala fotografie tohoto oleje, na níž je rovněž uveden název Hajný.

 

Předložená práce patří do série Čapkových Myslivců, kterou rozvíjel od počátku třicátých let. Jde o významný motiv jeho tzv. oravské periody, kdy se zamýšlí nad elementárními životními hodnotami. Venkovany, myslivce a rybáře Čapek nezobrazoval jako žánrové figury, ale jako představitele živelného, přirozeného vztahu k životu, žijící v souladu se zákony přírody a kosmu. "A myslím zase na ty, kdo jsou spjati s přírodou z životního údělu, na rolníka, na pracovníka půdy a lesů, kteří poddaní rytmu jejích počasů prožívají nejtěsněji zákon změny a trvání, jímž je lidský život vůbec nejzákladněji ovládán, a ktrří jsou nejbližšími podílníky její přízně a nepřízně, neboť půda je tvrdou matkou a svou přízní příliš neplýtvá," vyznává se Čapek ve své próze Kulhavý poutník z roku 1936.

 

V pozůstalosti Josefa Čapka se zachoval malý kresebný náčrtek s kompoziční variantou stejné figury.


More pictures:

Josef ČAPEK (1887 -1945)